Инфо

Body: 

         Нашата компанија се занимава со сервис, одржување и посредување при продажба на офсет и дигитални машини. Нашата палета на брендови за кои ви гарантираме потполна прецизност и отстранување на проблеми, обезбедување на резервни делови и одржување во најдобра состојба се:

Offset

KBA Rapida 105 Rapida 104 Rapida 75 Rapida 74  
KBA-Grafitec Rapida 75 Rapida 66 Performa 74 Performa 66 Polly
Adast Dominant        

 

Digital

HP Indigo
Нов продукт на македонскиот пазар за кој сме застапници и официјален сервис во Р.Македонија:

 

        Се разбира дека не застануваме тука и ке најдеме начин да ви помогнеме доколку користите други брендови како

Heidelberg, Roland, Komori, ...

        Секако дека нашето долгогодишно работно искуство во KBA ке го поделиме со вас ако ви е потребна консултација
или ако имате некој проблем со пропратните уреди за и околу офсет машините, како
Technotrans, Grafix, Techkon, X-Rite, Lithec, Becker, Orlick, Agree, Harris & Bruno, ...

 

           Поседуваме сопствен патентиран систем за дијагностицирање и отстранување на проблеми далечински,
со користење на новите технологии за комуникација како што е интернетот.

Macedonian